Informace k zápisu do základní školy

Zápis do prvního ročníku základní školy pro školní rok 2023/2024 proběhne 13. dubna 2023, od 14.00 hod. Formuláře potřebné k zápisu jsou k dispozici také na stránkách školy (oddíl dokumenty pro rodiče).

Dokumenty potřebné k zápisu:

  • žádost o přijetí
  • dotazník pro rodiče (zákonné zástupce)
  • platný občanský průkaz
  • rodný list dítěte (pouze kontrola údajů)

Tabulky pro zápis termínů k zápisu bude v MŠ Hluk k dispozici od pondělí 20. 3. do 31. 3. Poté od 3. 4. do 12. 4. bude k dispozici v ZŠ Hluk v zádveří hlavního vchodu. Zapište si Vámi vybraný čas do připravené tabulky a na zápis přijďte do základní školy hlavním vchodem, cca 5 minut před.

Zápis proběhne v přízemí –  ve třídách 1.A, 1.B, 2.A, 2.B.

Pokud jste rozhodnuti žádat o odklad školní docházky, termín si nezapisujte a přijďte si vyřídit pouze administrativní zápis s uvedenými dokumenty a ještě vyplněnou žádost o odklad. Dítě se zápisu nemusí zúčastnit.

Děti s vyřízeným odkladem z loňského roku přijdou k zápisu – zapište si termín do tabulky.