Informace pro cizí strávníky ŠJ

Od 25. 5. 2020 začíná jídelna při základní škole vařit i pro své „cizí strávníky“, ale pouze do vlastních jídlonosičů. 

Strávníci, kteří k nám dříve do jídelny chodili, budou přihlášeni automaticky. Pokud nebudete mít zájem, odhlaste se nejpozději do pátku 22. 5. do 10:00 hodin na telefon 572581305 nebo přes email jidelna@zshluk.cz.

Z důvodu opatření proti šíření onemocnění Covid-19 bude mít výdej jiná pravidla.

  • Požadujeme zakoupení druhých, nejlépe nerezových jídlonosičů na výměnu.
  • Jídlonosiče musí být jednotlivě podepsány nesmazatelným fixem.
  • Jídlonosiče budou umývány v myčce za daných podmínek.
  • Pokud jídlonosiče výjimečně nebudete mít na výměnu, musíte je přinést ráno, nejpozději do 9.00 hod.

Odběr stravy bude probíhat od 10:30 do 12:00 hod.

Sběr jídlonosičů a výdej stravy bude probíhat v prostoru vstupu do školní kuchyně – vchod od Penkova dvora. Vstupujte jednotlivě, dodržujte hygienicko-epidemiologická doporučení.

Každý strávník vyplní a odevzdá čestné prohlášení, kde se zaručí za čistotu jídlonosičů a seznámí se s organizací odběru stravy.


Čestné prohlášení k vytisknutí: Četné prohlášení ŠJ