Informace pro cizí strávníky

Od 1. 9. je opět možné využívat jídelnu pro cizí strávníky za následujících podmínek:

  • Doba pro stravování v jídelně je stanovena na 10:45 – 11:30 hod.
  • Do 11:30 musí cizí strávníci zkonzumovat oběd a opustit školní jídelnu.
  • Je nutné použít desinfekci na ruce, která je před vstupem do jídelny umístěna.
  • V případě odběru obědu do jídlonosičů i nadále platí nutnost používat dvoje jídlonosiče, které se odevzdávají do určeného prostoru – boční vchod do školní kuchyně.
  • Vzhledem k epidemiologicko-hygienickým nařízením prozatím není možné nabídnout dvě jídla tak, jak bylo zvykem v předchozím období.

V případě jakéhokoliv dotazu kontaktujte vedoucí školní kuchyně p. Ludmilu Němečkovou.