Informace pro rodiče budoucích prvňáků

Dne 18. 6. 2020 od 16.00 hod se uskuteční schůzka rodičů budoucích 1. tříd ve velkém sále na tvrzi.

Na schůzce je možné odevzdat přihlášky do náboženství a školní družiny, zdravotní dotazník i informované souhlasy. Všechny dokumenty najdete na stránkách školy v části  „Dokumenty pro rodiče„.