IT fitness test 2023

V měsíci červnu jsme se v hodinách informatiky zapojili s osmým a devátým ročníkem do soutěže s názvem IT Fitness test 2023.
Jedná se o unikátní test, který prověřil digitální dovednosti našich žáků, nikoliv znalosti. K jeho řešení mohli žáci využít všechny dostupné nástroje – internet, mapy, Facebook, Instagram, Word, Excel,..
Celkem byli testováni v pěti oblastech: internet, bezpečnost a počítačové systémy, komplexní úlohy, kancelářské nástroje a sociální sítě. Obecně nejhůře ve všech třídách dopadla oblast „komplexní úlohy“ a nejlépe zvládnutými oblastmi se staly „sociální sítě“ a „internet“.

Mezi naše nejlépe digitálně zdatné žáky patří:
8. ročník: Bachánková Natálie (úspěšnost 90%), Moravčíková Barbora (85%), Králíčková Simona (80%), Sabina Křížková (80%).
9. ročník: Kuchařová Lucie (úspěšnost 95%), Endrychová Kateřina (95%), Míšková Kateřina (90%), Míšková Kristýna (90%), Polášková Diana (90%), Dedek Marek (85%), Hrabalík Martin (85%).

Gratulujeme!

Napsala Mgr. Eliška Novotná