Kariérové poradenství

Naše škola se v rámci MAP II (MAS Horňácko – Ostrožsko) zapojila do projektu kariérového poradenství. Spolupracujeme se společností VISC s.r.o. Žáci vyšších ročníků se budou moci zúčastnit exkurzí do firem, provozů a institucí. Lépe se seznámí s různými profesemi, což jim usnadní výběr budoucího povolání. Pro ostatní žáky společnost nabízí projektové dny zaměřené na rozvoj polytechnické výchovy.

Více informací získáte na www.visc.cz