Když Alenka stůně

První a druhé třídy se zapojily do zdravovědného projektu „Když Alenka stůně“, který je zaměřen na prevenci a výuku předlékařské první pomoci.
Pod vedením lektorky Českého červeného kříže se děti hravou formou učily ošetřit různá zranění, např. krvácení z nosu, drobné odřeniny, popáleniny, vyzkoušely si i masáž srdce na figuríně, umělé dýchání a v neposlední řadě si zopakovaly důležitá telefonní čísla. Všechny úkoly zdatně zvládly a výuku si užily.

Napsala Mgr. Marcela Koubková