Kroužky ve školní družině

Činnost kroužků při ŠD ZŠ Hluk bude zahájena v týdnu od 23. 9. 2019.

  • Hodina pohybu navíc 1. – 3. ročník v úterý 13.30 – 14.30 hodin
  • Hodina pohybu navíc 4. – 6. ročník ve čtvrtek 14.00 – 15.00 hodin 

 Žáci musí mít připravený vhodný cvičební úbor a obuv.