Malí herci se činí

I letos funguje na naší škole dramatický kroužek.

Letos ho navštěvuje dvanáct dětí z druhého a třetího ročníku. Děti mají za sebou několik předvánočních vystoupení se svým čertovským pásmem.  Předvedly  ho při rozsvěcování vánočního stromu, v Charitním domově pro seniory a na tvrzi pro hlucké seniory, vždy s velkým nadšením a elánem.

Napsala Mgr. Hana Jackivová