Mezinárodní den matematiky

Dne 14. 3. se po celém světě slaví den čísla pí. Číslo, které je též nazýváno Ludolfovo číslo, a jehož zaokrouhlená hodnota je 3,14. A protože v anglicky mluvících zemích se v datu píše nejdříve číslo měsíce a poté dne, slaví se den pí 14. 3.
Naši prvňáčci se také zapojili. Počítali, luštili kvízy a hlavolamy – prostě a jednoduše „závodili s matematikou“.

Napsala Mgr. Hana Jackivová