Nabídka sportovního kroužku ve školní družině

I v letošním školním roce nabízíme žákům 1. až 3. ročníku v rámci školní družiny kroužek Hodina pohybu navíc.

Vedoucím je Stanislav Krejčiřík. Přihlášky posílejte na krejcirik@gmail.com do 11. 9.