Nástup žáků 1. stupně do školy

  • Dle časového rozpisu žáci přicházejí na školní dvůr a pod vedením pedagogů vstupují do školy – šatny. 
  • Výuka probíhá každý den 4 vyučovací hodiny s 10 minutovými přestávkami. 
  • Po ukončení výuky odcházejí žáci domů, žáci přihlášení na oběd dle rozpisu půjdou na oběd.
  • Skupina „družina“ pokračuje odpolední činností ve skupině – provoz skupiny „družina“ bude maximálně do 16:00 hod.
  • Vyzvednutí žáků z družiny bude probíhat na terase ZŠ – nevstupovat do školy, prozvoňte telefon uvedený na dveřích. 
  • Docházka žáků je evidovaná, při neúčasti je nutné žáka písemně omluvit.
  • Pro omluvení využívejte ŽK – omluvný list.
  • Při návratu žáka do školy po nemoci je nutné přinést potvrzení od lékaře – viz příloha – lékařský posudek. 

Návratka

Lékařský posudek

První den skupinové výuky, tj. 25. 5., žáci odevzdají paní učitelce návratku (viz příloha) podepsanou zákonným zástupcem.

SKUPINAVYUČUJÍCÍPŘÍCHOD NA DVŮRČAS OBĚDA/JÍDELNA
DružinaIvana Šáchová

Jana Machalová

7:3011:00 /velká
1.AMgr. Pavlína Fridrichová7:4011:25/malá
1.BMgr. Monika Tomáštíková7:5011:35 /velká
2.AMgr. Petra Sovišová8:0011:45 /malá
2.BMgr. Marcela Koubková8:1011:55 /velká
3.AMgr. Hana Jackivová8:2012:05  /malá
3.BMgr. Dagmar Nemášová8:3012:15  /velká
4.AMgr. Veronika Bílková8:4012:25 /malá
5.AMgr. Eva Kubišová8:5012:35 /velká
5.BMgr. Michaela Hrdinová9:0012:45 /malá