Nástup žáků 1. stupně do školy

  • Dle časového rozpisu žáci přicházejí na školní dvůr a pod vedením pedagogů vstupují do školy – šatny. 
  • Výuka probíhá každý den 4 vyučovací hodiny s 10 minutovými přestávkami. 
  • Po ukončení výuky odcházejí žáci domů, žáci přihlášení na oběd dle rozpisu půjdou na oběd.
  • Skupina „družina“ pokračuje odpolední činností ve skupině – provoz skupiny „družina“ bude maximálně do 16:00 hod.
  • Vyzvednutí žáků z družiny bude probíhat na terase ZŠ – nevstupovat do školy, prozvoňte telefon uvedený na dveřích. 
  • Docházka žáků je evidovaná, při neúčasti je nutné žáka písemně omluvit.
  • Pro omluvení využívejte ŽK – omluvný list.
  • Při návratu žáka do školy po nemoci je nutné přinést potvrzení od lékaře – viz příloha – lékařský posudek. 

Návratka

Lékařský posudek

První den skupinové výuky, tj. 25. 5., žáci odevzdají paní učitelce návratku (viz příloha) podepsanou zákonným zástupcem.

SKUPINA VYUČUJÍCÍ PŘÍCHOD NA DVŮR ČAS OBĚDA/JÍDELNA
Družina Ivana Šáchová

Jana Machalová

7:30 11:00 /velká
1.A Mgr. Pavlína Fridrichová 7:40 11:25/malá
1.B Mgr. Monika Tomáštíková 7:50 11:35 /velká
2.A Mgr. Petra Sovišová 8:00 11:45 /malá
2.B Mgr. Marcela Koubková 8:10 11:55 /velká
3.A Mgr. Hana Jackivová 8:20 12:05  /malá
3.B Mgr. Dagmar Nemášová 8:30 12:15  /velká
4.A Mgr. Veronika Bílková 8:40 12:25 /malá
5.A Mgr. Eva Kubišová 8:50 12:35 /velká
5.B Mgr. Michaela Hrdinová 9:00 12:45 /malá