Návrat žáků 1. a 2. ročníku k prezenční výuce

INFORMACE K NÁVRATU ŽÁKŮ 1. A 2. ROČNÍKU K PREZENČNÍ VÝUCE, PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY, PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Dne 18. 11. se vrací k prezenčnímu vzdělávání žáci 1. a 2. ročníku. Výuka bude probíhat podle stálého rozvrhu. V hodinách hudební výchovy nebude aktivní zpěv. Hodiny tělesné výchovy budou bez převlékání žáků, pokud bude vhodné počasí, uskuteční se vycházka. Platí povinnost nosit roušku po celou dobu výuky. Výuka náboženství probíhat nebude.


Školní družina

Provoz obnoven ve standartní pracovní době, včetně ranní družiny. Povinnost nosit roušku platí i pro pobyt ve školní družině.


Školní jídelna
Obnoven bude i provoz školní jídelny. Zájemci o stravování z řad žáků 1. a 2. ročníku, pedagogických pracovníků i z řad žáků na distančním vzdělávání, se přihlásí ke stravování do 16. 11. Pro žáky na distanční výuce platí i nadále povinnost odebrat oběd do jídlonosičů dle stanovených pravidel.
Cizí strávníci jsou automaticky přihlášeni, pokud o oběd zájem nemají, musí se odhlásit.