Návštěva v Muzeu JAK a v Planetáriu v Uherském Brodě

Žáci pátého ročníku navštívili v rámci výuky přírodovědy muzeum a planetárium v Uherském Brodě. V muzeu si vyzkoušeli školu hrou v programu Orbis Pictus. Atmosféru školy J.A.Komenského krásně dotvářela historická učebna a starodávné lavice. V planetáriu si zopakovali planety a souhvězdí naší soustavy. Bylo to super!

Napsala Mgr. Hana Jackivová