Nové informace k návratu žáků do školy od 4. 1. 2021

Dle nařízení MŠMT se opět mění způsob výuky na základních školách a bude platit následující:

  • Od 4. 1. 2021 se vrací do školy pouze 1. a 2. ročník k prezenční výuce.
  • Všechny ostatní ročníky přecházejí na distanční vzdělávání.
  • Školní družina – budou opět fungovat oddělené skupiny pro jednotlivé třídy.
  • Školní jídelna – přihlášeni ke stravování zůstávají pouze žáci 1. a 2. ročníku a jejich vyučující. Všichni další zájemci o stravování z řad zaměstnanců a žáků na distanční výuce se musí přihlásit k odběru stravy do 30. 12. do 12.00 hod. Pro žáky na distanční výuce i nadále platí povinnost odebrat stravu do jídlonosičů. Cizí strávníci zůstávají přihlášeni.