Nové složení školské rady

Dne 1. 6. 2021 se sešla školská rada, která začala pracovat v novém složení. Na průběh schůze a nové složení se můžete podívat v příloze.

Zápis ze školské rady 1. 6. 2021