Nové učebnice AJ pro 5. ročník

Naše škola průběžně obnovuje svůj učebnicový fond, mnohé učebnice rychle zastarávají, někdy i obsahově vzhledem k rozvoji moderních technologií, ale přesto musí žákům posloužit několik let.

V anglickém jazyce jsme se rozhodli pro postupnou obměnu učebnic především na 2. stupni, ale nová série BLOGGERS od nakladatelství Klett je vhodná už od 5. ročníku, podobně jako dosavadní stále používané učebnice Project.

Proto noví páťáci začínají od září 2020 používat 1. díl BLOGGERS – přehledně graficky zpracovanou učebnici s množstvím zajímavých úkolů, s myšlenkovými mapami pro snazší zapamatování slovíček, přičemž se také budou seznamovat s reáliemi anglicky mluvících zemí i pomocí videí a audio nahrávek.

Součástí sady pro žáky je dvoudílný barevný pracovní sešit (kvůli snížení váhy) s přístupovým kódem do internetové verze učebnice i pracovního sešitu, kde je také zvuková výslovnost slovíček. Navíc pomocí tohoto interaktivního webu mohou vyučující také žákům zadávat domácí úkoly (což je vhodné zejména pro případnou on-line výuku).

Nutno dodat, že za objednávku pracovních sešitů nám nakladatelství Klett dodalo učebnice BLOGGERS 1 do školního fondu zcela zdarma!

Děkujeme a věříme, že se žákům i vyučujícím bude angličtina učit zase o něco lépe.

Napsal Mgr. Miloš Barták