Obnovení provozu školní jídelny

Provoz školní jídelny bude obnoven od 25. 5. 2020. Stravování je umožněno pouze žákům, kteří jsou přihlášeni do studijních skupin, tj. žáci 1. stupně a 9. ročníku. Ke stravování je nutné se nahlásit do 19. 5. 2020. K přihlášení používejte email jidelna@zshluk.cz.


Cizí strávníci

Odběr stravy pro cizí  strávníky bude možný od 25. 5., ale pouze do vlastních jídlonosičů. Pokud máte zájem, prosíme přihlaste se k odběru stravy na jidelna@zshluk.cz do 19. 5. 2020.