Okresní kolo v anglické olympiádě

Ve dnech 17. a 18. února 2020 se konalo okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce na Základní škole UNESCO v Uherském Hradišti. Naši školu reprezentovaly v kategorii I. A Lenka Mitáčková ze 7. B a v kategorii II. A Esti Sochorcová z 9. A. 
Soutěž se skládala ze dvou částí. Písemný test obsahoval poslech, čtení a gramatická cvičení. V ústní části se soutěžící nejprve představili, potom hovořili krátce na vylosované téma. Následovala konverzace ve dvojicích a popis obrázku.
Lenka se umístila na 10. místě v konkurenci dvaceti soutěžících.
Esti získala nádherné 2. místo z dvaceti sedmi žáků.

Oběma dívkám blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.

Napsala Mgr. Markéta Masaříková