Okrskové kolo recitační soutěže

Dne 23. února se uskutečnilo okrskové kolo recitační soutěže na DDM v Hluku. Naši školu reprezentovalo 15 žáků.

V kategorii 2. a 3. tříd obsadila 3. místo Julie Pančíková. V kategorii 4. a 5. tříd získala 3. místo Veronika Warchilová. V kategorii 6. a 7. tříd byla vítězkou Anna Mitáčková, na 3. místě se umístila Valerie Krhovská. V kategorii 8. a 9. tříd získala 1. místo Veronika Mátlová, 2. místo Lucie Kadlčková a 3. místo Melánie Juřeníková.

Děkujeme všem recitátorům za reprezentaci naší školy. Aničce Mitáčkové a Veronice Mátlové přejeme hodně úspěchů v okresním kole, které se bude konat 23. března v Uherském Hradišti.

Napsala Mgr. Markéta Masaříková