Olympiáda v českém jazyce

23. ledna 2020 se naši žáci zúčastnili již 46. ročníku okresního kola Olympiády v českém jazyce pořádané pro základní a střední školy. Jejím cílem je umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními a získat motivaci k dalšímu růstu. Na zadání olympiády se podílejí jazykoví odborníci, experti z vysokých škol a dalších specializovaných pracovišť.

Ve školním kole, které jsme pořádali už v listopadu, soutěžilo dvacet osm žáků osmých a devátých tříd. Sítem tohoto kola prošli a postoupili dva zástupci z 9. A – Ondřej Kadlček a Esti Sochorcová.
Při plnění této olympiády musí žáci prokázat nejen perfektní znalost všech oblastí jazyka probíraných v základní škole – gramatiku, slovní zásobu, větnou skladbu, literární teorii atd., ale také dovednosti samostatného slohového projevu a nadto všechno jakýsi cit pro mateřský jazyk a schopnost jeho použití v nejrůznějších odstínech.

Děkujeme oběma našim zástupcům, které připravovala paní učitelka Zdeňka Ryšková, za to, že tyto dovednosti zúročili v náročném okresním kole olympiády. Zvlášť blahopřejeme Ondřeji Kadlčkovi, který obsadil 7. místo mezi 57 účastníky z různých škol širokého okolí.
Jsme rádi, že i prostřednictvím této soutěže mohou žáci více poznat svůj mateřský jazyk a snažíme se, aby češtinu nejen ovládali, ale také si jí vážili a milovali.

Napsala Mgr. Romana Ryšková