Osmáci ve Slováckém muzeu

V posledním lednovém týdnu navštívili naši žáci Slovácké muzeum ve Smetanových sadech v Uherském Hradišti. Zhlédli modrotiskovou tvorbu Antonie Dostálkové a seznámili se s technikou barvení.

Výukovým programem v rámci výstavy Sametová revoluce si připomněli dění v Československu před třiceti lety (se zaměřením na dění v Uherském Hradišti) a pozadí pádů komunistických režimů v zemích východního bloku.

Žáci měli také možnost nahlédnout do odborné knihovny, seznámit se s tříděním knih a jejich elektronickým zpracováním. Prolistovali si vlastivědné časopisy a regionální noviny. Ty jim připravila paní Iveta Mátlová, které moc děkujeme za čas, který nám v muzeu věnovala.

Napsala Mgr. Radka Kremrová