Oznámení školní jídelny

Školní jídelna oznamuje, že od 2. 3. 2021 bude opět v provozu. Žáci 1. a 2. ročníku jsou přihlášeni k odběru stravy. Mají možnost se odhlásit na 2. 3. prostřednictvím emailu jidelna@zshluk.cz, na ostatní dny přes registrační systém. Odběr stravy je umožněn pouze do jídlonosičů. Ostatní strávníci a žáci na distanční výuce dle nastaveného režimu.

Děkuji za pochopení. 

vedoucí ŠJ, Ludmila Němečková