Pasování prvňáčků na čtenáře

V rámci projektu „Už jsem čtenář“ byli žáci prvních tříd pasováni na čtenáře. Při této příležitosti si děti připravily krátký program, během kterého předvedly své čtenářské dovednosti, zazpívaly, zatančily a zahrály krátké pohádkové divadlo.
Slavnostnímu aktu předcházely návštěvy knihovny, během kterých knihovnice Romana Jančová vždy poutavě vyprávěla o kráse knih, čímž v mnohých podnítila zájem o čtení.
Děkujeme.

Napsala Mgr. Marcela Koubková