Poděkování

Vedení školy touto cestou moc děkuje paní Jitce Novákové, která věnovala naší škole velké množství doma šitých roušek pro žáky.

Velmi si tohoto skutku ceníme.