Poděkování

Pedagogický sbor děkuje všem členům žákovského parlamentu za milé překvapení v podobě kytičky, které naplánovali na Den učitelů.

Poděkování rovněž patří sponzorům, kteří žákovskému parlamentu přispěli drobnými finančními příspěvky.