Porovnání sil v branném závodu

V pátek 24. září proběhl další ročník branného závodu. Po dvou letech jsme se vrátili do Hlubočku a na závodníky čekala bezmála pětikilometrová trasa plná atraktivních úkolů. Tříčlenné týmy měly za úkol například pomocí lanové houpačky získat zavěšený předmět, transportovat „raněného“, sestavit heslo pomocí schopnosti orientace v lese a také si tradičně zastřílely ze vzduchové pistole.
V průběhu zápolení navíc žáci vyplňovali pracovní listy na téma „nebezpečné situace“. Většina dětí se s náročnou trasou i úkoly vypořádala velmi dobře a věříme, že si soutěžení patřičně užily. Velké poděkování patří Canyoningovému oddílu Spartaku Hluk, který pomáhal jak s plánováním, tak se závodem samotným.
Napsal Mgr. Ondřej Machala