Přátelské soutěžení v Nemšové

Každoroční tradicí naší školy se stalo setkávání s žáky a učiteli Základní školy Nemšová na Slovensku. Letos jsme na přátelské soutěžení vyrazili my k nim. Soutěžili spolu recitátoři v anglickém jazyce z různých tříd, starší žáci a žákyně ve volejbale a mladší žáci ve fotbale. Větší počet vítězství získala naše škola, a proto jsme dovezli po dlouhé době putovní pohár. Všichni účastníci si výlet užili a navázali nová přátelství … za rok se uvidíme v Hluku.

Napsala Mgr. Magdaléna Říhová