Preventivní program – Drogová kriminalita

V březnu se žáci osmých a devátých ročníků zúčastnili besedy ,,Drogová kriminalita a my v roce 2022“. Beseda byla o nejčastěji zneužívaných omamných a psychotropních látkách, jejich vlivu na lidské zdraví a osudy, o kriminalitě spojené s ilegální výrobou a s prodejem drog a o základech trestní odpovědnosti.
Přednášejícím byl vyšetřovatel – vrchní komisař služby kriminální policie a vyšetřování, vyšetřovatel trestné činnosti mládeže a na mládeži, násilné a drogové kriminality, nyní vedoucí protidrogového oddělení Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy pplk. JUDr. Jaromír Badin, MBA.

Napsala PaedDr. Katarína Brázdilová