Preventivní program Policie ČR

Začátkem března nás ve druhých třídách navštívila preventistka Policie ČR, paní Šabatová. Žáci se díky jejímu poutavému vyprávění seznámili s náročnou pracovní náplní policistů. Povídali si o bezpečném a správném chování při cestě do školy (přecházení vozovky), při jízdě na kole, při hře venku a při setkání s cizím člověkem. Za pozornost a předvedené znalosti dostali malou odměnu. Došlo i na zopakování telefonních čísel integrovaného záchranného systému. Na závěr si také mohli vyzkoušet některé z policejních doplňků.

Napsaly Mgr. Monika Tomaštíková a Mgr. Pavlína Fridrichová