Preventivní program s Policií ČR

Ve dnech 22. a 24. března proběhly besedy s policajtkou paní Milenou Šabatovou. V osmých ročnících se žáci obeznámili s trestní odpovědností. V pátých ročnících besedovali o bezpečném internetu a ve druhých ročnících se žáci hravou formou seznámili s prací policajtů. 

Napsala PaedDr. Katarína Brázdilová