Preventivní program

Začátkem ledna navštívila naši školu zástupkyně Policie ČR. Žáci druhého ročníku se díky jejímu poutavému vyprávění seznámili s náročnou pracovní náplní policistů a poté si zopakovali pravidla týkající se přecházení vozovky, jízdy na kole a jeho vybavení. Za pozornost a předvedené znalosti dostali malou odměnu a také si mohli vyzkoušet některé z policejních doplňků.

Paní policistka v měsíci lednu navštívila i žáky 8. ročníku. Tématem jejich přednášky byla „Trestní odpovědnost mladistvých“.  Po přednášce paní policistka odpovídala na nejrůznější dotazy žáků.  

Napsala Mgr. Marcela Koubková