Přihlášení do školní družiny na školní rok 2021/2022

Pokud máte zájem přihlásit své dítě do školní družiny na školní rok 2021/2022, vyplňte přihlášku (v příloze). Přihlášku můžete odeslat na email rihovama@zshluk.cz, nebo odevzdat do školy do zádveří hlavního vchodu do 31. 8. 2021.

Přihlášku můžete vyplnit přímo ve škole (formuláře jsou připravené v zádveří hlavního vchodu).

Přednost pro přijetí do družiny mají žáci nejnižších ročníků.

prihlaskadoskolnidruziny