Přihlášení obědů

Školní jídelna při Základní škole v Hluku oznamuje rodičům, že všichni stávající žáci budou přihlášeni ke stravování od 2. září. Odhlašování probíhá přes internet, přihlašovací údaje znáte. Rodiče prvňáčků musí své děti přihlásit osobně v kanceláři školní jídelny a zakoupit si  čip.

Přihlašování probíhá tento týden od 10 do 15 hodin a pak až od  úterý 1. září. Cizí strávníci, kteří k nám chodili replica mens watches pro jídlo do jídlonosičů, budou přihlášeni automaticky.

vedoucí ŠJ