Přihlášení žáků ke stravování ve školním roce 2021/2022

Děti, které se u nás minulý školní rok stravovaly, budou automaticky přihlášeny od čtvrtka 2. září. Případné odhlášení je možné přes internet!

Pokud máte zájem o přihlášení prvňáčků nebo nových žáků, je nutné odevzdat přihlášku a zakoupit si čip.

Přihlášku uvedenou v příloze vyplňte a odevzdejte nejpozději 1. září 2021 v kanceláři školní jídelny.

Přihláška ke stravování

Ludmila Němečková 

vedoucí ŠJ