Přírodovědná exkurze

Ve středu 24. dubna se skupina vybraných 28 žáků naší školy vydala na půdu Akademie věd České republiky do Paleoekologické laboratoře Botanického ústavu v Brně. Pozvala nás paní Mgr. Petra Hájková z Hluku, která zde pracuje. Po celou dobu konání exkurze se nám věnovala, stejně jako její kolegyně RNDr. Vlasta Jankovská, CSc., Mgr. Markéta Fránková, Ph.D. a Mgr. Eva Jamrichová, Ph.D.

Účast žáků na této exkurzi byla jejich odměnou za reprezentaci školy v přírodovědných soutěžích. Exkurze byla zaměřena na mikroskopování v elektronovém i světelném mikroskopu.

Dozvěděli se také něco z historie přírody – paleoekologie, prohlédli si fosilní zbytky staré 50 000 let – jednalo se o dřevo borovice, šišku smrku, semínka rostlin, ulity měkkýšů. Vyslechli si příběh jedné lokality v Polabí v době ledové – jak vypadala krajina v době, kdy v ještě žili „lovci mamutů“ i mamuti. Nejzajímavější částí bylo samozřejmě mikroskopování. V optickém mikroskopu jsme sledovali různá pylová zrnka, v elektronovém zase klíště, drobnou mušku, vlas naší žákyně a další.

Celá exkurze byla velmi zajímavá a poučná. Ještě jednou moc děkujeme za možnost uskutečnit tuto exkurzi.

Napsala Mgr. Jana Zapletalová