Program HOBIT: HOdina BIologie pro živoT

Žáci osmých a devátých tříd v průběhu měsíce března absolvovali edukační hodinu z programu HOBIT. Smyslem tohoto programu je předat žákům jednoduché informace, které vedou k záchraně života při vzniku srdečního a mozkového infarktu. Žáci se učí reagovat pomocí multimediálního a simulačního vzdělávání na příznaky těchto nemocí tak, aby byli schopni postiženému zachránit život. V měsíci dubnu čekají na žáky další doplňkové aktivity.

Napsala PaedDr. Katarína Brázdilová