Projekt Etika a etiketa

V moderní společnosti, kde člověk vystupuje v různých prostředích a rolích, musí dodržovat pravidla a vzorce chování. Dodržováním etikety dává člověk najevo, že ví „co se sluší“ a že tedy do daného prostředí patří. My jsme si základy etikety připomněli v pátek 18.11. v rámci našeho projektu. Vyzkoušeli jsme pravidla stolování, chování v kině či divadle, zahráli jsme si scénky, na kterých jsme si ukázali, jak je to správně i špatně. Projektový den jsme si opravdu užili a těšíme se na další. Věříme, že dodržování pravidel bude pro děti přínosné a dospělí ve škole i mimo ni jim půjdou příkladem.

Napsala Mgr. Magdalena Říhová