Projekt mikropočítače a robotika

V uplynulých dvou týdnech se naše osmé a deváté ročníky zapojily do projektu Mikropočítače a robotika. Na začátku lektor nejprve žákům vysvětlil související pojmy, např. programování, mikropočítač, robotizace a využívání robotů v různých odvětvích lidské činnosti, medicíně i průmyslu. Poté následovalo samotné programování mikropočítače Micro:bit. Žáci si postupně na mikropočítači nasimulovali krokoměr, blikání led světel nebo změřili teplotu v místnosti. Používali k tomu vizuální programovací jazyk Makecode, který má příkazy v češtině, takže se děti zvládaly po vysvětlení orientovat v jejich významu. Ve druhé části se žáci seznámili s robotem Ozobotem. Pomocí blokových kódů na tabletu programovali a začínali chápat fungování robota v praxi (barvy znamenaly v chování a ovládání robota různé pokyny a aktivity, např. pohyb dopředu – dozadu, otočku, zastavení apod.).

Napsala Mgr. Eliška Novotná