Projekt Sdílené dílny

Stejně jako v roce minulém se i letos naše 6. ročníky účastní projektu EU a Zlínského kraje „Sdílení dílen“ ve spolupráci se Střední odbornou školou a Gymnáziem Staré Město. Každá třída čtyřikrát navštíví jejich odloučené pracoviště v Uherském Hradišti. Projekt má za cíl rozvíjet manuální zručnost a dovednosti žáků. Žáci si vyzkouší řadu technik pro opracování dřeva a zhotoví si zajímavé výrobky.

První letošní návštěva se konala ve dvou uplynulých týdnech. Při první návštěvě si začali žáci vyrábět vodní mlýnek s náhonem, který budou během následujících návštěv dokončovat. Žáci byli od lektorů pochváleni, že jsou moc šikovní a práce se dřevem jim šla.

Napsala Mgr. Eliška Angerová