Projekt Sebeobrana

Ve školním roce 2021/2022 a 2022/2023 se naše škola zapojila do projektu podporovaného a spolufinancovaného Zlínským krajem s názvem „Podpora sebeobrany žáků na základních školách“. Na realizaci projektu jsme spolupracovali s oddílem Judo v Hluku. Celkově žáci absolvovali 55 lekcí. Projekt byl úspěšný a chceme ho realizovat i v následujícím období.