Projektový den Tonda obal na cestách

Na konci minulého týdne absolvovali žáci druhých až devátých tříd školní vzdělávací program s názvem Tonda Obal na cestách.  Program byl zaměřený na zvýšení povědomí o správném třídění a recyklaci odpadu. Žáci se dozvěděli jak, kam a proč se odpad třídí a co se z něj dále vyrábí. Měli možnost podívat se i na vzorky recyklovaných materiálů.  Třídění odpadu je dobrý návyk, který by měly děti získávat a osvojit si již od útlého věku.

Napsala PaedDr. Katarína Brázdilová