Půdní vestavba

V současné době probíhá projekt PŮDNÍ VESTAVBA. Hlavním cílem projektu je přesun všech žáků do jedné budovy a tím i vyšší bezpečnost nejmenších školáků a zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy našich žáků.

Zpráva o projektu půdní vestavba školy