Recitační soutěž na 1. stupni

Ve čtvrtek 13. února 2020 se vybraní žáci 1. stupně zúčastnili školního kola recitační soutěže. Porota měla velmi těžký úkol vybrat z téměř třiceti dětí ty nejlepší recitátory.

kategorii 2. a 3. tříd postoupily do okrskového kola z prvního místa Beáta Prachařová a z druhého Anna Dohnalová a Simona Janušová. Na třetím místě se umístili Vojtěch Skuček a Benjamin Fonai. V kategorii 4. a 5. tříd se do okrskového kola probojovala první Anna Mitáčková a druhá Kateřina Kolísková. O třetí místo se dělily Marie Jelénková a Emily Sochorcová.

Všichni zúčastnění zaslouží velkou pochvalu. Okrskové kolo se bude konat 24. února 2020 na Domě dětí a mládeže v Hluku. Všem postupujícím držíme palce!

                                                                                                       Napsala Mgr. Michaela Hrdinová