Recitační soutěž na 2. stupni

Letošní školní kolo recitační soutěže proběhlo na 2. stupni ve středu 19. února 2020. Předcházela mu kola třídní, ve kterých se téměř všichni žáci pokusili o přednes či interpretaci uměleckého textu. Ti nejlepší potom postoupili do školního kola. Sešlo se tak 16 dívek a chlapců ze 6. až 8. tříd. Recitátoři byli dobře připraveni a svou úlohu vzali velmi odpovědně. Někteří opravdu překvapili nejen výběrem textů, ale i projevem. V průběhu soutěže jsme tak mohli prožít příjemné literární odpoledne a můžeme být rádi, že řada dětí nejenže ještě čte, ale čte ráda a dobrovolně.

Nakonec po náročném rozhodování se umístily v mladší kategorii na prvních místech Veronika Mátlová a Marie Lekešová, na druhém místě Lucie Kadlčková a třetí byla opět dvojice – Melánie Juřeníková a Samuel Prajza. Ve starší kategorii vyhrála Nela Svojsíková, druhá byla Agáta Dufková a jako třetí se umístila Markéta Hrdinová.

Tři nejlepší z každé kategorie postoupili do okrskového kola, které pořádá 24. 2. 2020 DDM Hluk.

Napsala Mgr. Romana Ryšková