Sbírka starých mobilních telefonů

Recyklohraní, o. p. s., a Remobil, z.s., vyhlašují sběrovou kampaň se soutěží pro školy STARÝ MOBIL PRO REMOBIL. Tato soutěž je založená na sběru starých vysloužilých mobilních telefonů. Pokud Vám takové zařízení překáží, může jej žák přinést k recyklaci paní učitelce Mgr. Romaně Indrové.

Děkujeme.