Sběr papíru

Sběr papíru proběhne 26. – 27. 10. 2020. 

Na školním dvoře budou umístěny sběrové bedny, do kterých se bude papír ukládat v uvedené dny, vždy od 8.00 do 18.00 hod. Rodiče mohou přijet na školní dvůr, sběr vyložit do beden. Váží si každý doma – množství odevzdaného papíru v kg pošlete třídním učitelům přes komens v BAKA.

Odebíráme výhradně tiskoviny: letáky, noviny, časopisy, knihy bez vazby, bílý kancelářský papír.

Tiskoviny nesmí obsahovat: papírový karton a lepenka, motouzy, vázací pásky na letácích, igelitové tašky a jiný kom. odpad.

V případě většího množství sběru je možné odevzdat přímo do Sběrných surovin v Uherském Hradišti. Nahlásit naší základní školu, jméno, žáka a třídu.