Sběr papíru

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili sběru starého papíru. Bohužel se ve sběru našel nepřípustný odpad, který sběr papíru nesmí obsahovat (viz přiložené foto). To je  důvod, proč škola nebude mít zisk z této aktivity. Je to škoda, přesné informace, co lze do sběrných beden umístit, byly na stránkách školy i v Bakalářích.

vedení školy