Sběr starého papíru

Sběr starého papíru proběhne dne 24. 4. od 10.00 do 18.00 hod v prostoru před školní jídelnou. Žák/rodič odevzdá třídnímu učiteli lísteček se jménem žáka a množstvím odevzdaného papíru. Pokud nemáte možnost papír zvážit, váha bude k dispozici. Sběr nesmí obsahovat kartony.

Děkujeme za spolupráci.