Sběr starého papíru

Dne 4. a 5. dubna se uskuteční v základní škole sběr starého papíru v době od 9.00 do 17.00 hod. Balíky s papírem se budou ukládat do kontejneru před vjezdem do školního dvora. Žáci odevzdají třídnímu učiteli lísteček s množstvím přivezeného sběru (podepsané zákonným zástupcem) – při odevzdání se sběr vážit nebude. 

Aktualizace: sběr papíru lze letos odevzdat i v kartonových krabicích. Naopak by neměl obsahovat: vázací pásky, plastové obaly a jiný kom. odpad.

Děkujeme, vedení školy.